SinunSuomen
Tulee Olla Peisetti!

Mennyttä ja tulevaa

Maailmanhistoria on täynnä kansakuntien riitoja ja jopa sotia kuten kaikki tiedämme. Osa niistä on syttynyt aivan kuten henkilökohtaiset riidatkin erimielisyyksistä, mutta maailmassa on myös meille näkymättömänä pysytteleviä tahoja, jotka pyrkivät pääsemään meidän niskan päälle varjoissa ja verhojen takana toimimalla ja naruista vetelemällä. Yleensä tämä tapahtuu provosoimalla esimerkiksi levittämällä valheellisia huhuja halutusta kohteesta, tai rahalla korruptoimalla, tai esiintymällä väärällä identiteetillä ja motiivilla erilaisissa piireissä, kuten järjestöissä, uskontokunnissa tai jopa valtioiden hallituksissa. Tätä on siis tapahtunut sekä koko kirjoitetun maailmanhistorian ajan, mutta myös jo paljon aiemmin. Itse asiassa tämä on alkanut jo silloin, kun eri ihmisrodut olivat vielä niin erilaisia kuin cro-magnonit, neanderilaiset ja homo sapiensit. Silloin todella muinoin nämä erilaisuudet olivat niin ihmiskunnan läpileikkaavan merkittäviä, että ne aiheuttivat tilanteen, jossa toiset olivat ylivoimaisen vahvoja ja ylivoimaisia ja se taas aiheutti toisissa kevyesti ilmaistuna närää. Nämä ihmisrodut olivat kehittyneet niin eri suuntiin, että käytännössä ja todellisuudessa niiden yhteentörmätessä lisääntyessään ja liikkuessaan maailmalla kävi niin, että kehitys ja sivistys nykymaailman suuntaan oli kehittyneimmillä ihmisryhmillä ja toiset taas ikään kuin opissa. Esimerkkinä voisi esittää se yleisimmin tunnetunkin, josta monet asiat juontavat juonensa nykypäiväänkin, eli Egyptiin ja aikaan kun siellä oli vallassa tietty ryhmä ja alamaisina toiset. Käsitys tämän ajan tapahtumista tosin on väritetty ja vääristelty katkeruudesta johtuen, joka johti sieltä karkoittamisiin aivan kuten tapahtui myös jo paljon sitä aikaisemmin koko Euroopassa, kun eri ihmisryhmät eivät vain tulleet erilaisuuttaan toimeen keskenään. Afrikassa taas on pysynyt ihmiset paikoillaan ikiajat ja vaikka heilläkin on aivan samanlaisia riitoja ollut eri heimojen ja kansakuntien välillä, niin ne eivät ole aiheuttaneet samanlaisia arkkivihollisuuksia kuin tuo aiemmin mainittu Euroopasta häätö, joka taas johti Levantin ja Lähi-idän kehityksen nykysuuntaan.

Jos ja kun tuosta ensimmäisestä kappaleesta ei varmasti kaikki ja tuskin edes moni otti selkoa ainakaan kovassti asiaa pähkäilemällä, niin se johtuu siitä, ettei teille ole kerrottu muinaishistoriasta juuri mitään koulussa. Me suomalaiset ja muutkin valkoiset olemme ns. cro-magnoneiden jälkeläisiä, toiset enemmän, toiset vähemmän. Sitten on olemassa edelleen ns. neanderilaisten jälkeläisiä muiden kuten Afrikan mustien ja Aasian keltaisten ym. lisäksi. Tämä cro-magnoneiden ja neanderilaisten muinainen toimeentulemattomuus kuitenkin on edelleen voimassa oleva asia, jota ei sen enempää asiaa pohtinut ja tiedostanut tajua, koska siitä ei puhuta ja se asuu syvässä sukupolvet ylittävässä kansanmuistissa edelleen voimakkaana ja varsinkin tällä neanderilaispuolella johtuen katkeruudesta Euroopasta häädöstä, Egyptin ajan alamaisuudesta johtuen jne. Kun heidät jälleen kerran häädettiin Egyptistä, joka oikeammin tarkoittaa että päästettiin pois, niin he suuttuivat niin, että vaihtoivat jopa uskonnollisen suuntauksensa siten, että kääntyivät uskonnollisella hartaudella tätä edellistä isäntäänsä, opettajaansa ja vapahtajaansa vastaan. Tuo kuulostaa tietysti suurielkeiseltä, mutta ajat olivat silloin todella niin erilaiset, että se erilaisuus oli niin merkittävää, että se määräsi koko ihmiskuntien toimintaa. Afrikan alkuperäisväestö oli tunnollista ja uutteraa väkeä, eivätkä he katkeroituneet tai kääntyneet valistajaansa ja sivistäjäänsä vastaan ikiajoiksi.

Tämä edellisessä kappaleessa mainittu uskonnollinen muutos taas on SITÄ, josta tänäänkin saamme kärsiä ja SIITÄ johtuu kaikki maailman kulttuurin mädätys, koronkiskonta, huijaukset, suuri osa sodista ja häpeilemättömistä kansojen riistoista ja ryöstöistä, sillä SILTÄ saatu lupa ja lupaus näin päästä maailman valtiaaksi ajaa näin toimimaan, koska muuten se ei näistä edellämainituista eroavaisuuksista johtuen olisi mahdollista. Nämä edellä mainitut asiat eivät kuitenkaan riitä vielä, sillä tuohon täydelliseen ihmisten orjuutukseen tarvitaan muutakin kuin riistot ja ryöstöt jne. eikä sellaiseen ole ollut mahdollisuuksia ennen kuin nykyään, kun teknologia alkaa mahdollistamaan ihmisten jatkuvan seurannan ja nykyään jopa vangitsemisen ilman kaltereita tai palloa jalassa. Kun ihon alle pääsee, niin sillä pääsee kirjaimellisesti kiinni ihmisen toimintaan aivan eri tavalla kuin ulkoisella laitteella. Nykyteknologia mahdollistaa ihmisten toimintojen etälukemisen ilman tämän sitä edes tajuamista, kun vertailukohtana on vaikka älykännykkä, jonka voi vain sulkea, heittää mäkeen tai jättää kotiin. Kun liikkumista seurataan, sitä pystytään myös rajoittamaan. Kun ostamista ja myymistä seurataan, sitä pystytään myös rajoittamaan. Kun ihan alle pistetään seurantajärjestelmä liikkumiselle ja rahankäytölle, niin olet toisen täydellisessä omistajuudessa, eli orja. Tähän tuolla uskonnollisella hartaudella pyritään ja meistä tekemään ihmikarjaa uudelle omistajalle, ja se on SE ja nämä pikkupirulaiset SEN apureita.

Viimeinen kappale tulevasta. Kuka sitten on SE? Olette kuulleet langenneesta enkelistä, Saatanasta, Luciferista, Baalista, Baphometistä... Monta nimeä SILLÄ onkin, tuolla Ukon perkeleellä. Perkele tulee samasta sanasta kuin perkuu, kuin kala perkuu ja suomut SILTÄ puuttuukin, tai karvat karisseet, kun on Jumalasta karkoitettu tuon syntinsä alkaa maanpäälliseksi roistojoukon pomoksi ja näin pyrkiä maailman herraksi luonnottomuuksien ja laittomuuksien keinoin. Luonnollisesta ei saa thdä luonnotonta, jota transhumanismiksikin kutsutaan, eikä ihmisiä teknologialla orjuuttaa, ja SE taas on SE pedon merkki. Kun meitä on tarpeeksi kurjuutettu ja kiristety niin osa ihmisistä surkeudessaan ottaa jo toiveikkaalla mutta tyhjällä ilolla ja riemulla vastaan sen pelastuksena siltä itseltään esittäessä vapahtajaa ja pelstajaa, jota taas tunnetusti kutsutaan myös nimellä Antikristus ja SE tulee sillä uskonnollisen hartaalla varmuudella samalla tavalla kuin ovat tätä asiaa vuosituhansia ajaneet ja tähän pisteeseen asti ennustuksiaan toteuttaneet.

dghtr
MB60series
cro-magnon
afe
bkwff

“We have shown that contrary to what was previously believed, the Neanderthals are not a European story, but very much a story of the Levant,” he said.
“Previously, it was thought that Neanderthals arrived in [what is now] Israel around 70,000 to 50,000 years ago from Europe,” Hershkovitz remarked.
“They engaged culturally and biologically,” he said. “In Europe, the story was very different because when modern humans arrived there around 45,000 years ago, they completely eliminated the local Neanderthals. This did not happen here.”
- Jerusalem Post

Haluan kuitenkin - itsestäänselvyydestä huolimatta,, koska jotkut kuitenkin aina sortuvat itsestäänselvyyksiinkin - huomauttaa että kaikki ihmiset eivät ole samankaltaisia olivatpa he sitten syntyneet mihin ryhmään tahansa, vaan olemme nimenomaan yksilöitä ja meitä tulee kohdella sellaisina, ja erot tulevat yhteiskunnallisesti merkittävästi esiin nimenomaan ryhmissä eikä yksilöissä ja minullakin on ystäviä kaikenlaisissa eri ihmisryhmässä ja jokaisella on kyky myös muuttua, muta toisille se on ryhmäpaineesta johtuen vaikeampaa. Kts. karma, joka selittää miksi olemme syntyneet millaiseenkin tilaan ja tilanteeseen. 

GREAT RESET = SUURI RYÖSTÖ
(((666)))

1642634065852

Jaa somessa:

Scroll to Top