SinunSuomen
Tulee Olla Peisetti!

Ajankohtaista ja tärkeää!

Lisätty 20.3.2023

EU: The use of chip implants for workers

Vaikka tämä onkin jo joitakin vuosia vanha raportti, niin se on vain enemmän ajankohtainen nyt ja vaikka siinä selvitetäänkin asiaa "humanitäärisin" ja "eettisin" perustein, niin tulee muistaa että samalla tavalla esim. koronatoimenpiteitä oikeutettiin "turvallisuuden ja terveyden" nimissä.

Lisätty 3.3.2023

Muistio tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee kehittää valmiuksia NATOn yhteisvastuulausekkeeseen kuuluvan avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Tämä on täysin uusi tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalle, joka vaatii muun muassa lainsäädäntömuutoksia, valtakunnallisia ohjeistuksia ja uusia toimintamalleja. STM:n Nato-koordinaatiossa varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyvän kansallisen valmiuden ja varautumisen yhteensovittaminen Naton suunnitteluun, kehittämiseen, materiaalihankintoihin ja harjoitustoimintaan yhteistyössä puolustushallinnon ja siviilitoimijoiden kanssa. Nato-jäsenyys ei sellaisenaan aiheuttane muutostarpeita kansalliseen tartuntatautilainsäädäntöön, mutta se tulee joka tapauksessa ottaa huomioon tartuntatautilainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Tartuntatautilainsäädännön uudistuksessa voi esimerkiksi olla tarpeen arvioida, miten Nato-yhteistyö voidaan lainsäädännöllisin keinoin mahdollistaa myös laajoissa epidemiatilanteissa ja pandemioissa.

Lisätty 6.1.2023

Laki #666 eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tässä laissa säädetään eräistä päivittäismaksamisen huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla.

Lisätty 16.12.2022

Muistio VN-asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun VN-asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Pääasiallinen sisältö: Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetusta. Ehdotetun muutoksen mukaan covid-19-rokotuksia voitaisiin tarjota kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Voimassa olevan asetuksen mukaan rokotusta tarjotaan viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Scroll to Top