SinunSuomen
Tulee Olla Peisetti!

Ajankohtaista ja tärkeää!

Lisätty 6.1.2023

8.12.2022 Laki #(((666))) eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tässä laissa säädetään eräistä päivittäismaksamisen huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla.

Lisätty 16.12.2022

8.12.2022 Muistio VN-asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun VN-asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Pääasiallinen sisältö: Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetusta. Ehdotetun muutoksen mukaan covid-19-rokotuksia voitaisiin tarjota kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Voimassa olevan asetuksen mukaan rokotusta tarjotaan viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.