SinunSuomen
Tulee Olla Peisetti!

Valtaosa videoista on Yhdysvalloista, mutta koskee yleensä yhtälailla myös Suomea.

From Citizens to Serfs: How the Middle Class is Eroding in America | Victor Davis Hanson

The middle class is the backbone of democracy, but in modern America, it is under threat. In this video, Victor Davis Hanson explores the erosion of middle-class citizenship.

Jaa video:

Scroll to Top