SinunSuomen
Tulee Olla Peisetti!

Valtaosa videoista on Yhdysvalloista, mutta koskee yleensä yhtälailla myös Suomea.

SEVILLE CONFERENCE OF LA QUINTA COLUMNA

Perusteellinen luento grafeeniin liittyen espanjalaiselta tutkijaryhmältä. Tekstitys englanniksi.

Sarja saman tutkijaryhmän infograafeja täällä.

Jaa video:

Scroll to Top